Op alle leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland
onder nummer 55030130. Deze voorwaarden zenden wij u op verzoek kosteloos en per omgaande toe.